ნულოვანი ნახშირბადი

ნულოვანი ნახშირბადი

ალპაჟი არის „ნახშირბადისგან ნეიტრალური“ კომპანია, რომელიც პასუხისმგებელია და სრულად აკომპენსირებს თავის სასათბურე აირების ემისიებს. როგორ მუშაობს ეს და რა ღირებულება აქვს?

 
ეკოლოგიური ხარჯის ნუსხა

ეკოლოგიური ხარჯის ნუსხა

როგორ გამოიყურება მინიმალური ეკოლოგიური ხარჯი 300 ლ/წმ ან 3 მ3/წმ?

 
„რა უნდათ ინვესტორებს“ სერიიდან

„რა უნდათ ინვესტორებს“ სერიიდან

ჩვენ წვლილი შევიტანეთ „რა უნდათ ინვესტორებს“ სერიაში.

მარტივი და პრაქტიკული სახელმძღვანელო ინვესტორებისა და დონორი ორგანიზაციებისთვის, გარემოს დაცვისა და სოციალური მოთხვნების გასაგებად.

 
mentions légales